กันสาด ไวนิล

หลังคา กันสาดแบบไวนิล 

โปรไฟล์ PlastRoof มีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้

1. กันน้ำ 100% จึงทำให้ปราศจากเชื้อราไม่ผุไม่บวม

2. ทนต่อสารเคมีต่างๆ ทั้งกรดและด่าง

3. เป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงได้ดี

4. ไม่เป็นเชื้อไฟและมีคุณสมบัติดับไฟได้เอง

5. สามารถทำสีได้ทุกชนิด (ยกเว้นสีน้ำ)

6. สามารถใช้ได้กับเครื่องไม้ทุกชนิด

7. น้ำหนักเบา (ความถ่วงจำเพาะน้อยกว่า 1 หรือเพียง 8 กิโลกรัมต่อ ตรม.)

8. ปลอดภัยจาก ปลวก มอด แมลง ทุกชนิด