ผู้ที่เกิดปี นักษัตรกุน / หมู (ธาตุน้ำ)

อุปนิสัยโดยทั่วไป เป็นบุคคลที่มีกริยาแสดงออกอย่างจริงจัง รุนแรง หวาดระแวง วางท่าดื้อรั้น ไม่เชื่อคนง่าย จิตใจหนักแน่น เก็บกด มีความรักและความเกลียดชังอย่างรุนแรงชอบค้นหาความจริง
ข้อแนะนำโดยทั่วไป
ท่านที่เกิดปีกุน เสริมสิริมงคลโชคชะตาให้มีความมั่นคงร่ำรวย มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยการตกแต่ง อาคาร สำนักงาน สถานที่อยู่อาศัย เป็นแบบส่งเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง
อาคาร ลักษณะอาคารด้านบน ควรจะเป็นรอนต่อเนื่องเหมือนกระแสน้ำ ซึ่งเป็นลักษณะของธาตุน้ำ ซึ่งจะส่งเสริมโชคชะตาของผู้ที่เกิดธาตุน้ำ ให้มีกำลังดวงชะตาดีขึ้น
สำนักงาน ควรมีลักษณะแบ่งกันเป็นตอนๆ จัดสรรการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม ไม่ควรมีสถานที่ภายในที่โล่งเตียนมากจนเกินไป พื้นที่จะราบเรียบไม่เล่นระดับสูงต่ำ
ลักษณะภูมิศาสตร์ บริเวณหน้าบ้านควรมีลานโล่งกว้าง มีกระแสลมดีบริเวณทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้โรงงานอุตสาหกรรมรถ เหล็ก แร่ ใกล้สถานีตำรวจ ทนายความ
การประกอบอาชีพ การร่วมงาน ติดต่อตกลงเจรจา ค้าขาย หรือเป็นนักวิทยากร ขายรถ เหล็ก แร่ ขายดิน
โต๊ะทำงาน ควรหันทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือตะวันตกเฉียงใต้
ที่อยู่อาศัย ประตูบ้านควรหันทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประตูหลังอยู่ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก ควรมีลักษณะกั้นเป็นตอนๆจัดสรรการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม ไม่ควรมีสถานที่ภายในที่โล่งเตียนมากเกินไป พื้นควรจะราบเรียบ
ไม่เล่นระดับสูงต่ำ ให้มีอากาศถ่ายเทเข้าออกทางทิศเหนือกับทิศใต้
เตียงนอน ควรหันทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทิศตะวันตก
การแต่งตัว สุภาพ ทะมัดทะแมง คล่องตัว เครื่องประดับใช้ประเภทโลหะ หยก พลอยแดง
สีที่ถูกโฉลก เหลือง ครีม เขียว ขาว เทา ชมพู
วัสดุที่ควรใช้ โลหะทุกชนิด จะช่วยเสริมกำลังดวงชะตาให้มีกำลังเข้มแข็ง มีอาชีพการงานและสิ่งใหม่ๆเสริมเข้ามาอยู่เนืองๆ และจะประสบความสำเร็จโดยง่ายและโดยเร็ว