ผู้ที่เกิดปี นักษัตรมะเมีย / ม้า (ธาตุไฟ)

อุปนิสัยโดยทั่วไป เป็นคนมีเหตุผล ชอบการเรียนรู้ มีความเมตตากับผู้อื่น มีความเพ้อฝัน มีความสามารถหลายอย่าง ชอบการพัฒนาเปลี่ยนแปลง แต่เป็นคนเอาแน่ไม่ค่อยได้ การตัดสินใจไม่เด็ดขาด กล้าพูดกล้าแสดงออก แต่ขาดความมั่นใจในตนเอง จิตใจโลเล
ข้อแนะนำโดยรวมทั่วไป
ท่านที่เกิดปีมะเมีย เสริมสิริมงคลโชคชะตาให้มีความมั่นคงร่ำรวย มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยการตกแต่ง อาคาร สำนักงาน สถานที่อยู่อาศัยเป็นแบบส่งเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง
อาคาร ลักษณะมียอดแหลมคล้ายเปลวเพลิง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟ อันจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของดวงชะตา
สำนักงาน ควรมีลักษณะโปร่ง ให้อากาศทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเข้ามาได้ และฝ้าเพดานต้องสูงโปร่งหน้าต่าง และระบบถ่ายเทอากาศจะต้องดี อันจะส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง และโชคลาภความสำเร็จ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ทิศตะวันตกควรมีเนินดินและทุ่งหญ้า ทิศใต้ควรจะเป็นที่โปร่งโล่งหรือภูเขา แวดล้อมด้วยที่อยู่อาศัย ของเด็กและวัยรุ่น อันจะก่อให้เกิดโชคลาภความสำเร็จโดยเร็ว
การประกอบอาชีพ เป็นนักติดต่อเจรจา เป็นนักพัฒนา มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักบุกเบิก
โต๊ะทำงาน ควรหันทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ที่อยู่อาศัย ทิศเหนือตั้งน้ำพุ น้ำตก ทิศตะวันตกควรมีพื้นที่โปร่งโล่ง จะก่อให้เกิดโชคลาภบริวาร ตำแหน่งหน้าที่การงานสูง
หน้าบ้านควรหันทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือทิศตะวันตก ประตูหลังควรอยู่ทิศใต้
เตียงนอน ควรหันทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงใต้
การแต่งตัว สุภาพเรียบร้อย ภูมิฐาน
สีที่ถูกโฉลก ขาว เขียว เทา ม่วง ดำ
วัสดุที่ควรใช้ โลหะทุกชนิด ก่อให้เกิดบริวาร โชคลาภความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองโดยเร็ววัน