ผู้ที่เกิดปี นักษัตรกุน / หมู (ธาตุน้ำ)

อุปนิสัยโดยทั่วไป เป็นบุคคลที่มีกริยาแสดงออกอย่างจริงจัง รุนแรง หวาดระแวง วางท่าดื้อรั้น ไม่เชื่อคนง่าย จิตใจหนักแน่น เก็บกด มีความรักและความเกลียดชังอย่างรุนแรงชอบค้นหาความจริง ข้อแนะนำโดยทั่วไป ท่านที่เกิดปีกุน เสริมสิริมงคลโชคชะตาให้มีความมั่นคงร่ำรวย มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยการตกแต่ง อาคาร สำนักงาน สถานที่อยู่อาศัย เป็นแบบส่งเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง อาคาร ลักษณะอาคารด้านบน ควรจะเป็นรอนต่อเนื่องเหมือนกระแสน้ำ ซึ่งเป็นลักษณะของธาตุน้ำ ซึ่งจะส่งเสริมโชคชะตาของผู้ที่เกิดธาตุน้ำ ให้ม...
More

ผู้ที่เกิดปี นักษัตรจอ / สุนัข (ธาตุดิน)

อุปนิสัยโดยทั่วไป รักความถูกต้อง ชอบความสามัคคี ไม่ชอบอึกทึก อ่อนไหวกับสิ่งแวดล้อมมีศาสตร์ มีศิลปะ ชอบความสะอาด รู้จักคาดการณ์ไกล รู้จักพัฒนาตัวเองให้เข้ากับสังคมไม่แน่นอน ขาดความตั้งใจจริง ข้อแนะนำโดยรวมทั่วไป ท่านที่เกิดปีจอ เสริมสิริมงคลโชคชะตาให้มีความมั่นคงร่ำรวย มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยการตกแต่ง อาคาร สำนักงาน สถานที่อยู่อาศัย เป็นแบบส่งเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง อาคาร ควรมีลักษณะนูนมน หรือเหลี่ยมมน อันเป็นลักษณะของธาตุดิน จะก่อให้เกิดความสูงส่งและมั่นคง สำนักงาน ควรมีพื้นที่โล่...
More

ผู้ที่เกิดปี นักษัตรระกา / ไก่ (ธาตุทอง)

อุปนิสัยโดยทั่วไป รู้จักปรับตัวกับสถานการณ์ รู้จักวางตัว จริงจังกับชีวิต รู้จักปรับปรุงเรียนแบบมารกระจก มีความเข้าใจเร็ว เคร่งครัดกฎระเบียบ ขาดความมานะพยายามบางครั้งตื่นตกใจเกินเหตุ ขยันไม่ถูกเรื่อง ข้อแนะนำโดยรวมทั่วไป ท่านที่เกิดปีระกา เสริมสิริมงคลโชคชะตาให้มีความมั่นคงร่ำรวย มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยการตกแต่ง อาคาร สำนักงาน สถานที่อยู่อาศัย เป็นแบบส่งเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง อาคาร ควรมีลักษณะเหลี่ยมมน อันเป็นลักษณะของธาตุทอง อันจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของดวงชะตาและประสบความสำเร็จ...
More

ผู้ที่เกิด นักษัตรวอก / ลิง (ธาตุทอง)

อุปนิสัยโดยทั่วไป มีความมานะอุตสาหะ อารมณ์ร้อน ชอบความโอ่อ่า หรูหรา ไม่ชอบใครมาบังคับ รักสนุกสนานเฮฮา มีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่นไม่ชอบตามหลังใคร มีความกระตือรือร้น ใฝ่ฝัน ชอบความอิสระ รักธรรมชาติ ข้อแนะนำโดยทั่วไป ท่านที่เกิดปีวอก เสริมสิริมงคลโชคชะตาให้มีความมั่นคงร่ำรวย มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยการตกแต่ง อาคาร สำนักงาน สถานที่อยู่อาศัย เป็นแบบส่งเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง อาคาร ควรมีลักษณะเหลี่ยมมน อันเป็นลักษณะของธาตุทอง อันจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของดวงชะตาและประสบความสำเร็จโดยง่...
More

ผู้ที่เกิดปี นักษัตรมะแม / แพะ (ธาตุดิน)

อุปนิสัยโดยทั่วไป เป็นคนที่มีความจำดี มีคุณธรรม เมตตาสงสาร ชอบอยู่แบบเรียบๆ ไม่วุ่นวายกับใคร บางครั้งอารมณ์ร้อน สถานภาพชีวิตขึ้นๆลงๆ เป็นคนรักบ้านรักครอบครัวมีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ขี้น้อยใจ บางครั้งตระหนี่ขี้เหนี่ยวเกินเหตุ ข้อแนะนำโดยรวมทั่วไป ท่านที่เกิดปีมะแม เสริมสิริมงคลโชคชะตาให้มีความมั่นคงร่ำรวย มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยการตกแต่ง อาคาร สำนักงาน สถานที่อยู่อาศัย เป็นแบบส่งเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง อาคาร ควรมีลักษณะนูน มนอันเป็นลักษณะของธาตุดิน อันจะเกิดให้มีดวงชะตาท...
More

ผู้ที่เกิดปี นักษัตรมะเมีย / ม้า (ธาตุไฟ)

อุปนิสัยโดยทั่วไป เป็นคนมีเหตุผล ชอบการเรียนรู้ มีความเมตตากับผู้อื่น มีความเพ้อฝัน มีความสามารถหลายอย่าง ชอบการพัฒนาเปลี่ยนแปลง แต่เป็นคนเอาแน่ไม่ค่อยได้ การตัดสินใจไม่เด็ดขาด กล้าพูดกล้าแสดงออก แต่ขาดความมั่นใจในตนเอง จิตใจโลเล ข้อแนะนำโดยรวมทั่วไป ท่านที่เกิดปีมะเมีย เสริมสิริมงคลโชคชะตาให้มีความมั่นคงร่ำรวย มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยการตกแต่ง อาคาร สำนักงาน สถานที่อยู่อาศัยเป็นแบบส่งเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง อาคาร ลักษณะมียอดแหลมคล้ายเปลวเพลิง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟ อันจะก่อให้...
More

ผู้ที่เกิดปี นักษัตรมะเส็ง / งูเล็ก (ธาตุไฟ)

อุปนิสัยโดยทั่วไป จิตใจหนักแน่น ไม่เชื่อคนง่าย มีความมั่นใจในตัวเองสูง เป็นนักปฏิบัติที่ดี ไม่ชอบเพ้อฝัน รักธรรมชาติ มีศิลปะ รักสนุก ค่อนข้างเชื่องช้า ขาดความกล้า ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ยาก ข้อแนะนำโดยรวมทั่วไป ท่านที่เกิดปีมะเส็ง เสริมสิริมงคลโชคชะตาให้มีความมั่นคงร่ำรวย มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยการตกแต่ง อาคาร สำนักงาน สถานที่อยู่อาศัย เป็นแบบส่งเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง อาคาร ลักษณะมียอดแหลมคล้ายเปลวเพลิง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟ อันก่อให้เกิดความเข้มแข็งของดวงชะตา สำนักงาน ...
More

ผู้ที่เกิดปี นักษัตรมะโรง / มังกร (ธาตุดิน)

อุปนิสัยโดยทั่วไป ชอบริเริ่มทำอะไรสิ่งใหม่ๆ มีความเป็นผู้นำ มีความทะเยอทะยานสูง แต่ดื้อรั้น อารมณ์หุนหัน จิตใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย ไม่อาฆาตแค้นไม่ค่อยมีความอดทน มานะพยายาม ชอบอิสรเสรีและความถูกต้อง มีความเป็นผู้นำ ข้อแนะนำโดยทั่วไป ท่านที่เกิดปีมะโรง เสริมสิริมงคลโชคชะตาให้มีความมั่นคงร่ำรวย มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยการตกแต่ง อาคาร สำนักงาน สถานที่อยู่อาศัย เป็นแบบส่งเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง อาคาร ควรมีลักษณะเหลี่ยมมน อันเป็นลักษณะของธาตุดิน อันก่อให้เกิดความสูงส่ง ความเจริญยิ่งๆขึ...
More