ผู้ที่เกิดปี นักษัตรเถาะ / กระต่าย (ธาตุไม้)

ผู้ที่เกิดปี นักษัตรเถาะ / กระต่าย (ธาตุไม้) อุปนิสัยทั่วไป มีน้ำใจไมตรี โอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น สนใจในสิ่งเร้นลับ เชื่อถือโชคลางของขลัง อารมณ์ร้อน มองคนในแง่ดี ซื่อสัตย์ มีเซนส์พิเศษ  ข้อบอพร่อง ไม่ค่อยจะขยัน เอาแน่ไม่ได้ อยู่ไม่สุข ขี้ตื่นตกใจ  ข้อแนะนำโดยรวมทั่วไป  ท่านที่เกิดปีเถาะ เสริมสิริมงคลโชคชะตาให้มีความมั่นคงร่ำรวย มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยการตกแต่ง อาคาร สำนักงาน สถานที่อยู่อาศัย เป็นแบบส่งเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง  อาคาร ควรจะมีลักษณะสูงเป็นเหลี่ยมตรง รูปทรงคล้ายท่อนไ...
More

ผู้ที่เกิดปี นักษัตรขาล / เสือ (ธาตุไม้)

ผู้ที่เกิดปี นักษัตรขาล / เสือ (ธาตุไม้) อุปนิสัยโดยทั่วไป เป็นคนคบง่าย ชอบศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รักหรือเกลียดอะไร อย่างรุนแรง มีหัวในทางวิทยาศาสตร์ วิชาลี้ลับ เป็นคนมีชื่อเสียง มียศศักดิ์สูง อยู่ที่ไหนก็เด่น กว่าผู้อื่น เป็นผู้รอบรู้กว้างขวาง ข้อแนะนำทั่วโดยรวมทั่วไป ท่านที่เกิดปีขาล เสริมสิริมงคลโชคชะตา ให้มีความมั่นคงร่ำรวย มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยการตกแต่งอาคาร สำนักงาน สถานที่อยู่อาศัยเป็นแบบส่งเสริมโชคชะตาของตัวท่านเอง อาคาร ควรมีลักษณะสูงเป็นเหลี่ยมตรง รูปทรงคล้ายท่อน...
More

ผู้ที่เกิดปี นักษัตรฉลู / วัว (ธาตุดิน)

ผู้ที่เกิดปี นักษัตรฉลู / วัว (ธาตุดิน) อุปนิสัยโดยทั่วไป รักความสงบ ชอบสันโดษ รอบคอบจริงจัง พากเพียร ทะเยอทะยาน รู้จักอดออม มีปัญญามาก ข้อบกพร่อง ตระหนี่ขี้เหนียว ขี้สงสัย หวาดระแวง วางท่า ข้อแนะนำโดยรวมทั่วไป ท่านที่เกิดปีฉลู เสริมสิริมงคลโชคชะตา ให้มีความมั่นคงร่ำรวย มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยการตกแต่ง อาคาร สำนักงาน สถานที่อยู่อาศัย เป็นแบบที่ส่งเสริมโชคชะตาของตัวท่านเอง อาคาร ควรมีลักษณะเหลี่ยมมน หรือนูนมน อันเป็นลักษณะของธาตุดิน อันก่อให้เกิดความสูงส่ง ความเจริญ ความมั...
More

ผู้ที่เกิดราศี นักษัตรชวด / หนู(ธาตุน้ำ)

ผู้ที่เกิดราศี นักษัตรชวด / หนู(ธาตุน้ำ) อุปนิสัยทั่วไป ใจกว้าง เปิดเผย รู้จักคาดคะเน มั่นใจในตนเองรักเสรีภาพ มีกิริยาตอบสนองรวดเร็ว บุคลิกองอาจ ชอบยศศักดิ์ มีความสามารถสูงรู้จักการแก้ไข ชอบการเภสัช ข้อแนะนำโดยรวมทั่วไป ท่านที่เกิดปีชวด เสริมสิริมงคลโชคชะตา ให้มีความมั่นคง ร่ำรวย มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป ด้วยการตกแต่ง อาคาร สำนักงาน สถานที่อยู่อาศัยเป็นแบบที่ส่งเสริมโชคชะตาของตัวท่านเอง อาคาร ลักษณะอาคารด้านบน ควรจะเป็นลอนต่อเนื่องเหมือนกระแสน้ำ ซึ่งเป็นลักษณะของธาตุน้ำ ซึ่งจะส...
More