ประตูยืดสเตนเลส

ประตูยืดสเตนเลส 
ทนทานต่อสนิม ใช้งานเกินคุ้ม ราคาพิเศษ 5,800 บาท / ตารางเมตร